پسته احمدآقایی از انواع پسته پرطرفدار در دنیا می باشد که همه کسانی که در امر خرید پسته و یا فروش پسته مشغول هستند این نوع پسته را می شناسند. پسته احمدآقایی با ظاهر کشیده و زیبایی که دارد از خرید بالایی برخوردار است. این رقم از ارقام پسته را در ردیف 4 رقم اول پسته می توان نامید.

پسته احمدآقایی

پسته احمدآقایی