پسته تازه مانند برخی میوه ها مانند بادام، آلو و بسیاری دیگر هم به صورت تازه و هم به صورت کامل رسیده مصرف می شود. پسته تازه نیز زمانی که در اواخر مردادماه به بازار می آید از استقبال زیادی برخوردار می شود. این پسته هم خوش خوراک است و هم پر سود برای فروشنده، به همین علت برخی باغداران در هنگام نوبرانه مقداری از پسته را به شکل تازه روانه بازار کرده و منفعت خوبی می برند.

پسته تازه

پسته تازه

این پسته از دو لایه پوست بهره می برد که یکی قابلیت استفاده در مربا را دارد و پوست زیرین نیز در صورت خشک شدن برای موارد زیادی بکار می رود.