پسته خام

پسته خام از مهمترین انواع پسته بحساب می آید که نسبت به سایر انواع پسته مصرف بالاتری دارد.

پسته خام

پسته خام

پسته خام به دلیل این که دست کاری نشده و یا به عبارتی شور نشده به راحتی می توان کیفیت پسته خریداری شده را تشخیص داد. از دیگر مزایایی که پسته خام دارد خواص درمانی پسته خام است. این نوع پسته از لحاظ خواص به نسبت پسته تازه و شور بهتر است و با مصرف آن می توان فواید زیادی را به بدن رساند.