صداقت-کیفیت-سلامتی

پسته کله قوچی دارای رشد گیاهی متوسط بوده و از ارقام مهم پسته بشمار می آید.

پسته کله قوچی

پسته کله قوچی

ارتفاع درخت پسته کله قوچی دارای 5/30 سانتی متر و عرض تاج درخت به 322 سانتی متر می رسد. این گیاه از لحاظ قطر تنه درختی جزو درختان تنومند محسوب می شود. تاریخ گل دهی آن از 10 فروردین آغاز و تا 16 فروردین تکمیل می شود. میزان درصد برگه های 3 برگچه ای 6/15 درصد است که در مقایسه با سایر ارقام پسته جزو کمترین ها است. و شکل جوانه گل این پسته نیز به شکل کروی می باشد.

فروش ویژه انواع پسته کله قوچی